Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Roboty publiczne

 

Roboty publiczne

 

 

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty- z wyłaczeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.


Kogo Urząd może skierować do zatrudnienia w ramach robót publicznych?

 

 

Przyznanie tej formy wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w urzędzie.

 

 

Co musi zrobić organizator robót publicznych by zatrudnić bezrobotnych w ramach robót publicznych?

 

  • Złożyć w PUP wniosek o zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych. 
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku podpisać z PUP umowę w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych. 
  • Zatrudnić bezrobotnych skierowanych przez urząd i dostarczyć kserokopię umowy o pracę do PUP.

 

Czas trwania robót publicznych


Dokładny czas trwania zatrudnienia bezrobotnych i dofinansowania do wynagrodzenia określony jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych, zawartej pomiędzy pracodawcą i PUP.

 

Wysokość pomocy finansowej z PUP dla organizatora robót publicznych


Maksymalna kwota refundacji wynagrodzenia za 1 osobę za 1 miesiąc zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zatrudnienia bezrobotnego + ZUS od refundowanej kwoty wynagrodzenia. Kwota refundacji każdorazowo określona jest w umowie o zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych.

 

Koszty pracodawcy


Pracodawca pokrywa część kosztów wynagrodzenia, część składki ZUS, składki na FP i FGŚP tak by bezrobotny zatrudniony w ramach robót publicznych otrzymywał wynagrodzenie w wysokości nie mniejszej niż obowiązujące minimalne wynagrodzenie w przypadku pracy na pełny etat i co najmniej połowę minimalnego wynagrodzenia w przypadku pracy na 1/2 etatu.

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 864).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Guzowska 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:43