Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pełny tekst niżej wymienionych aktów prawnych można wyszukać w zakładce "Dziennik Ustaw" lub "Monitor Polski" znajdującej się w górnym lewym rogu nad "Menu przedmiotowym":

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej
(Dz. U. z 2018r. poz. 1859);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
(Dz. U. z 2017r. poz. 2447);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  (Dz. U. z 2022r. poz. 1558);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie państw do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na prace sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2349 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
(Dz. U. z 2017r. poz. 2350 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2022r. poz. 243);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2291);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie  społeczne
(Dz. U. z 2014r. poz. 864);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 667);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rad rynku pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 630);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufców Pracy
(Dz. U. z 2014r. poz. 640);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 117);

- Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych
(Dz. U. z 2014r. poz. 497);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy
(Dz. U. z 2020r. poz. 667);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
(tj. Dz. U z 2016r. poz. 472);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia
(Dz. U. z 2011r. Nr 130, poz. 754);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych
(Dz. U. z 2009r. Nr 142, Poz. 1160);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego
(tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1189);

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki zezwoleń na pracę cudzoziemców
(tj. Dz. U. z 2019r. poz. 154 ze zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru Instytucji szkoleniowych
(tj. Dz. U z 2014r. poz. 781);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej
(Dz. U . z 2009r. Nr 123, poz. 1023);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy
(Dz. U. z 2017r. poz. 1854);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy 
(Dz. U. z 2015r. poz. 168);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2021r. poz. 131);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy I Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
(Dz. U. z 2021r. poz. 2081);

- Obwieszczenie Ministra Rodziny i polityki Społecznej w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(M.P. z 2022r. poz. 486);

- Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu
(M.P. z 2022r. poz. 487).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Woźniak 26-09-2019 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Woźniak 10-11-2022 12:31