Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prace społecznie użyteczne

 

 

 

 

 

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłkukorzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między Urzędem Pracy  a Gminą, na rzecz, której prace będą wykonywane. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego skierowanemu bezrobotnemu.

Kto może zostać skierowany na prace społecznie użyteczne?

Do prac społecznie użytecznych skierować można osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym,  indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych.

To warto zapamiętać:

  • prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy, w której bezrobotny lub osoba uczestnicząca w kontrakcie socjalnym,  indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego  zamieszkuje lub przebywa,
  • osoba wykonująca prace społecznie użyteczne przez okres ich wykonywania zachowuje status osoby bezrobotnej,
  • osoby skierowane do prac społecznie użytecznych wykonują je maksymalnie do 10 godzin tygodniowo i otrzymują świadczenie pieniężne, którego minimalna wysokość wynosi 8,30 zł za godzinę pracy,
  • osoby wykonujące prace społecznie użyteczne są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz podlegają ubezpieczeniu z tytułu wypadków zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002r o zaopatrzeniu z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.),
  • świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,

 UWAGA!

Odmowa przez osobę bezrobotną przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych bez uzasadnionej przyczyny, przerwanie z własnej winy skutkuje utratą statusu bezrobotnego od dnia odmowy lub przerwania na okres:

  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy lub przerwania
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub przerwania
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy lub przerwania

Po skierowaniu do prac społecznie użytecznych niepodjęcie ich skutkuje utratą statusu bezrobotnego od następnego dnia po dniu skierowania na okres jak wyżej wskazany.

 

 

 

Szczegółowe informacje uzyskać Państwo mogą w pokoju numer 13

lub pod numerem telefonu 91 312-32-15

od poniedziałku do czwartku w godz. 7.45 – 14.30.

 


 

 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019, poz. 1482 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. poz. 2447).

  

 

 

 

 

0x01 graphic

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Guzowska 14-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:42