Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Prace interwencyjne

 

 

Prace interwencyjne

CZYM SĄ PRACE INTERWENCYJNE?

Prace interwencyjne to zatrudnienie Bezrobotnego przez Pracodawcę na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między Pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy. Ma ono na celu wsparcie Pracodawców w opłacaniu kosztów zatrudnienia pracownika.

Prace interwencyjne można zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej jak też umysłowej.

ILE CZASU MOGĄ TRWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

Prace interwencyjne mogą trwać do 6, 12 lub 24 miesięcy.

Stosownie do zawartej umowy, Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających do 6 miesięcy) lub 6 miesięcy (w przypadku prac interwencyjnych trwających 12 miesięcy lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Niewywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania z Urzędu Pracy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Natomiast w przypadku braku możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZORGANIZOWAĆ PRACE INTERWENCYJNE?

Przed zatrudnieniem pracownika należy złożyć wniosek do Urzędu Pracy. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd podpisze z Pracodawcą umowę określającą warunki organizacji prac interwencyjnych, umożliwiające zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Umowa określi w szczególności:

  • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • obowiązek informowania Urzędu Pracy o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.

PRZYDATNE INFORMACJE

Nie można zorganizować prac interwencyjnych, jeżeli pracodawca:

  • prowadzi działalność krócej niż 6 miesięcy,
  •  znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
  • posiada zaległości wobec budżetu państwa (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego).

Refundacja prac interwencyjnych udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Guzowska 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Ewa Guzowska 15-10-2009 19:44