Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz.1252 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:50:23
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:50:10
wysokosci zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2012 r. poz. 323) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:49:58
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokosci zasiłku dla bezrobotnych - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:48:44
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:48:03
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:47:40
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:46:09
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:45:48
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 135, poz. 1111) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:45:31
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:45:20
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:44:50
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-10 12:42:19
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie magazyniera z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG Dagmara Jasnowska 2013-04-05 08:47:38
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie magazyniera z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG Dagmara Jasnowska 2013-04-05 08:42:19
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-04-05 08:40:42
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-04-05 08:38:35
Pośrednictwo pracy Ewa Guzowska 2013-04-05 08:08:48
Studia podyplomowe Ewa Guzowska 2013-04-05 08:07:38
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego Ewa Guzowska 2013-04-05 08:04:38
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Ewa Guzowska 2013-04-05 08:04:12
Prace społecznie użyteczne Ewa Guzowska 2013-04-05 08:03:45
Roboty publiczne Ewa Guzowska 2013-04-05 08:03:24
Przygotowanie zawodowe dorosłych Ewa Guzowska 2013-04-05 08:02:51
Staże zawodowe Ewa Guzowska 2013-04-05 08:02:17
Poradnictwo dla pracodawców Ewa Guzowska 2013-04-05 08:01:36
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu spawanie w metodzie TIG 141 z TUV Radosław Poziemski 2013-03-29 13:17:34
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu Budowa, eksploatacja i dozór urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi Radosław Poziemski 2013-03-29 13:16:50
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Radosław Poziemski 2013-03-29 13:15:59
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Rozbieracz wykrawacz mięsa" Radosław Poziemski 2013-03-29 13:14:00
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu spawanie w metodzie MAG 135 136 z TUV Radosław Poziemski 2013-03-29 13:05:57
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie rozbieracza wykrawacza mięsa Radosław Poziemski 2013-03-28 14:46:50
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie spawania w metodzie TIG 141 z TUV Radosław Poziemski 2013-03-28 14:44:17
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie budowy, eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi Radosław Poziemski 2013-03-28 14:43:18
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie magazyniera z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG Radosław Poziemski 2013-03-28 14:35:26
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie budowy, eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi Radosław Poziemski 2013-03-28 14:25:09
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie spawania w metodzie TIG 141 z TUV Radosław Poziemski 2013-03-28 14:08:10
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Rozbieracz wykrawacz mięsa" Anna Ziembicka - Kiezik 2013-03-27 15:24:30
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Rozbieracz wykrawacz mięsa" Anna Ziembicka - Kiezik 2013-03-27 15:24:11
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Anna Ziembicka - Kiezik 2013-03-27 15:22:27
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Anna Ziembicka - Kiezik 2013-03-27 15:17:48