Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY

Sprawy z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są rozpatrywane co do zasady w drodze decyzji administracyjnych, chyba że przepisy ustawy nie wymagają tej formy.

 

Niezwłocznie są załatwiane sprawy, które:

- nie wymagają zbierania dowodów, informacji, wyjaśnień;

- mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę;

- mogą być rozpatrzone w  oparciu o fakty i dowody powszechnie znane organowi z urzędu lub  możliwe są do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Organem właściwym do wydawania decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia (...) jest Starosta Policki, z upoważnienia którego działa Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach oraz inni pracownicy przez niego wyznaczeni w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

 

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Od wydanej w toku postępowania administracyjnego decyzji nieostatecznej służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie wniesione za pośrednictwem Starosty Polickiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Policach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wioletta Woźniak 15-10-2009 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wioletta Woźniak 15-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Wioletta Woźniak 12-04-2013 13:55