Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozp. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.2011.155.921) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:57
Rozp. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz. U. 2014.497) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:55
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009.142.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:53
Rozp. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2013.699) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:50
Rozp. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2009.136.1118) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:47
Obw. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2013. 391) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:45
Obw. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (MP.2014.367) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:42
Rozp. w sprawie profilowania osób bezrobotnych (Dz. U. 2014.631) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:40
Rozp. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:37
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2012.1015) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:08
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:05
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:02
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2013.235) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:59
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622); ost. zm. z dn. 09.10.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:56
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:53
Ustawa o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U.2009.115.964) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:51
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:49
Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:44
Ustawa o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.u 2014.208) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:41
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:38
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r. poz. 149) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:28:36
Krzysztof Bubnik 2019-08-29 10:18:55
Krzysztof Bubnik 2019-07-31 11:49:46
Krzysztof Bubnik 2019-06-13 12:39:35
Krzysztof Bubnik 2019-06-07 11:32:32
Adam Grabowski 2019-06-06 09:11:32
Krzysztof Bubnik 2019-05-14 13:58:29
Rok 2018 Krzysztof Bubnik 2019-05-06 11:56:22
Zaświadczenie wydawane na wniosek strony Adam Grabowski 2019-04-26 08:19:20
Zaświadczenie wydawane na wniosek strony Adam Grabowski 2019-04-26 08:18:44
Zaświadczenie wydawane na wniosek strony Adam Grabowski 2019-04-26 08:03:09
Rok 2018 Krzysztof Bubnik 2019-04-24 14:08:13
Rok 2018 Krzysztof Bubnik 2019-04-24 14:05:52
Rok 2018 Krzysztof Bubnik 2019-04-24 14:05:22
Rok 2018 Krzysztof Bubnik 2019-04-24 14:02:14
Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych (oferta 1/2019) Krzysztof Bubnik 2019-04-24 09:08:07
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych (oferta 1/2019) Krzysztof Bubnik 2019-04-24 09:07:48
Krzysztof Bubnik 2019-04-16 10:26:53
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych Krzysztof Bubnik 2019-03-21 11:24:35
Krzysztof Bubnik 2019-03-20 09:56:24