Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ustawa z dnia 24 czerwca 2010r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:29
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:28
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:26
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:24
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:22
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:20
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:55:14
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:47
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:54:32
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:51:12
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:46:22
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:42:18
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:42:14
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:40:45
Ustawa - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:40:30
USTAWA O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI -tekst jednolity z 2012 r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:19:27
wysokosci zasiłku dla bezrobotnych (M.P. 2012 r. poz. 323) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-15 10:19:16
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu spawanie w metodzie MAG 135 136 z TUV Dagmara Jasnowska 2013-04-12 15:40:45
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:56:40
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:55:50
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:50:59
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:47:28
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:45:39
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH Z ZAKRESU USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:44:49
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW Wioletta Woźniak 2013-04-12 13:27:13
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:12:50
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:12:37
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:07:50
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:06:28
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:04:35
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 11:02:47
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 10:37:43
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 10:36:39
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008r.69.415 ze zm.) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-12 10:36:08
Zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej Ewa Guzowska 2013-04-11 18:51:19
Zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych Ewa Guzowska 2013-04-11 18:50:35
Zatrudnienie w ramach robót publicznych Ewa Guzowska 2013-04-11 18:50:05
Szkolenia dla bezrobotnych Ewa Guzowska 2013-04-11 18:49:39
Zorganizowanie przygotowania zawodowego dla dorosłych Ewa Guzowska 2013-04-11 18:49:08
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Ewa Guzowska 2013-04-11 18:48:28