Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozp. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U.2012.456) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:04:45
Rozp. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U.2004.224.2281) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:04:04
Rozp. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U.2009.215.1669) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:03:18
Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2007.77.518); ost. zm. z dn. 01.01.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:00:23
Rozp. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:59:41
Rozp. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U.2004.236.2365); ost. zm. z dn. 01.01.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:58:55
Rozp. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2004.262.2604) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:58:00
Rozp. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U.2010.177.1193) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:57:12
Rozp. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz.U.2011.130.754) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:56:11
Rozp. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2009.136.1118) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:51:28
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:49:12
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:48:45
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:46:37
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009.142.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:44:05
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009.142.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:43:43
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009.142.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:43:24
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.2009.142.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:42:42
Rozp. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U.2011.155.920) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:39:14
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz. U. Nr 203, poz. 1500) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:12
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 238, poz. 2393) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:07
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:05
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:03
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1112) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:02
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62 poz.317) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:36:00
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:58
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. Nr 30, poz.155) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:57
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 136, poz. 1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:55
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stazu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz.1160) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:53
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1174) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:52
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:50
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot Środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:49
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:47
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:45
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 144, poz. 906) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:44
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepołnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:42
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:39
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 41) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:38
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:36
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmienijące rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U.Nr 241, poz. 1620) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:35
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:35:33