Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Profesjonalny pracownik handlu Radosław Poziemski 2013-07-23 20:06:37
Kucharz małej gastronomii Radosław Poziemski 2013-07-23 17:50:53
Fryzjer damski z egzaminem czeladniczym Radosław Poziemski 2013-07-23 17:42:28
Fryzjer damski z egzaminem czeladniczym Radosław Poziemski 2013-07-23 17:40:34
Profesjonalny pracownik handlu Radosław Poziemski 2013-07-23 17:29:39
Opiekunka dzienna z modułem ABC przedsiębiorczości Dagmara Jasnowska 2013-07-23 11:18:07
Opiekunka dzienna z modułem ABC przedsiębiorczości Dagmara Jasnowska 2013-07-23 10:38:40
Adam Grabowski 2013-07-22 14:39:36
Adam Grabowski 2013-07-22 14:39:03
Adam Grabowski 2013-07-22 14:35:58
Adam Grabowski 2013-07-22 14:31:55
Adam Grabowski 2013-07-22 14:10:46
Adam Grabowski 2013-07-22 14:03:32
Adam Grabowski 2013-07-22 14:01:43
Adam Grabowski 2013-07-22 14:00:09
Adam Grabowski 2013-07-22 13:57:41
Adam Grabowski 2013-07-22 13:56:42
- dokument usunięty Adam Grabowski 2013-07-22 13:55:26
Adam Grabowski 2013-07-22 13:53:57
- dokument usunięty Adam Grabowski 2013-07-22 13:52:26
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Dagmara Jasnowska 2013-07-17 12:57:25
Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego Dagmara Jasnowska 2013-07-17 12:10:26
Opiekunka dzienna z modułem ABC przedsiębiorczości Dagmara Jasnowska 2013-07-17 10:03:04
organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG? Dagmara Jasnowska 2013-07-16 15:19:38
organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG? Dagmara Jasnowska 2013-07-16 15:18:58
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wóżków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-07-12 13:58:33
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wóżków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:56:15
Przetarg nieograniczony na usluge szkoleniowa pn. Malarz budowlany tynkarz Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:22:26
Przetarg nieograniczony na usluge szkoleniowa pn. Malarz budowlany tynkarz Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:22:10
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:45:34
Rozp. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U.2009.135.1112) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:43:19
Rozp. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2004.262.2604) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:58
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:38
Rozp. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U.2009.5.25) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:17
Rozp. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2013.699) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:38:37
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:32:41
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:37
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:28
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:25
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:05:24