Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Prace społecznie użyteczne Ewa Guzowska 2019-10-01 09:32:26
Prace interwencyjne Ewa Guzowska 2019-10-01 09:31:47
Roboty publiczne Ewa Guzowska 2019-10-01 09:31:25
Przygotowanie zawodowe dorosłych Ewa Guzowska 2019-10-01 09:30:44
Staże zawodowe Ewa Guzowska 2019-10-01 09:29:33
Pośrednictwo pracy Ewa Guzowska 2019-10-01 09:27:45
Skład rady Krzysztof Bubnik 2019-09-26 13:21:06
Krzysztof Bubnik 2019-09-26 13:14:00
Objaśnienia Wioletta Woźniak 2019-09-26 12:32:26
Dzienniki Ustaw bez numerów. Wioletta Woźniak 2019-09-26 12:32:10
Wioletta Woźniak 2019-09-26 11:46:58
Wioletta Woźniak 2019-09-26 11:41:43
Wioletta Woźniak 2019-09-26 11:40:30
Wioletta Woźniak 2019-09-26 11:39:16
Wioletta Woźniak 2019-09-26 11:37:10
Wioletta Woźniak 2019-09-26 09:59:54
- dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:50:44
Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:50:41
- dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:50:03
Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:47:56
Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:47:05
Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:42:32
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U z 2016 r. poz 1827) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:31:08
Rozp. w sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia (Dz.U.2011.130.754) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:57
Rozp. w sprawie Rad Rynku Pracy (Dz. U 2014.630) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:35
Obw. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P.2012.710) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:33
Rozp. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U.2004.236.2365); ost. zm. z dn. 01.01.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:30
Rozp. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz.U.2011.155.920) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:28
Rozp. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2004.262.2604) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:25
Rozp. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz.U.2006.203.1500) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:23
Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2007.77.518); ost. zm. z dn. 01.01.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:20
Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2010.82.537) wraz z załącznikiem; ost. zm. z dn. 01.09.2012r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:18
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U 2014.667) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:15
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:13
Rozp. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U.2009.215.1669) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:10
Rozp. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U.2009.5.25) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:07
Rozp. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.2007.194.1403) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:05
Rozp. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U.2012.456) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:03
Rozp. w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2012.457) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:30:00
Rozp. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.2011.155.921) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2019-09-25 14:29:57