Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:17:42
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokosci zasiłku dla bezrobotnych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:16:11
Adam Grabowski 2011-10-10 14:21:40
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu wrześniu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:31:43
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu wrześniu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:30:52
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu czerwcu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:29:37
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:45
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:35
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:13
Ewa Guzowska 2011-10-05 15:12:10
Studia podyplomowe Ewa Guzowska 2011-10-05 15:11:12
Przygotowanie zawodowe dorosłych Ewa Guzowska 2011-10-05 15:10:28
Prace społecznie użyteczne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:10:06
Prace interwencyjne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:08:46
Staże zawodowe Ewa Guzowska 2011-10-05 15:07:29
Roboty publiczne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:06:52
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:42:38
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1112) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:40:26
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:37:22
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:35:48
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. Nr 224, poz. 2281) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:33:24
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2004r. w sprawie trybu nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 238, poz. 2393) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:31:19
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006r. w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz. 1373) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:28:17
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 sierpnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 135, poz. 1111) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:25:58
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz. U. Nr 203, poz. 1500) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:22:29
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:12:53
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 138, poz. 808) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:09:45
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:05:20
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o pomocy publicznej dla przesiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213, poz. 1800 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:02:56
Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z póżn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:00:33
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:52:11
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:50:18
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 87, poz. 484) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:47:51
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:45:50
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:45:38
Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:44:26
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz.1252 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:42:09
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1027) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:36:17
Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:34:01
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 09:31:13