Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-24 08:16:38
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 363/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-24 08:14:13
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-24 08:12:14
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego Ewa Guzowska 2011-10-21 07:53:17
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Ewa Guzowska 2011-10-13 15:01:07
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:54:54
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:51:59
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:51:41
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołóstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:49:19
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 262, poz. 2607) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:04:46
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz. U. Nr 210, poz. 1746) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:02:24
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i orgaznizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 09:00:02
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmienijące rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U.Nr 241, poz. 1620) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:57:26
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 236, poz. 2365) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:57:03
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmienijące rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U.Nr 241, poz. 1620) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:37:00
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. Nr 82, poz. 537) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:20:15
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 41) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:13:49
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:11:43
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepołnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 194, poz. 1403) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:09:39
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 144, poz. 906) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:06:54
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 155, poz. 919) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 08:02:35
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 07:59:37
wzór wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:21
Rozporządzenie znieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:09
refundacja kosztów szkoleń i wynagrodzeń - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:05
rejestracja osób bezrobotnych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:57
tryb przyznawania zasiłku, stypendium lub dodatku aktywizacyjnego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:52
organizacja stażu zawodowego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:49
organizacja przygotowania zawodowego dorosłych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:45
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:43
refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:40
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 31.07.2011 r.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:32
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:46:07
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot Środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:40:59
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:38:54
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1174) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:36:42
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stazu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz.1160) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:32:23
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 136, poz. 1119) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:29:27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. Nr 30, poz.155) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:26:25
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:23:46