Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-13 07:59:37
wzór wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:21
Rozporządzenie znieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:09
refundacja kosztów szkoleń i wynagrodzeń - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:50:05
rejestracja osób bezrobotnych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:57
tryb przyznawania zasiłku, stypendium lub dodatku aktywizacyjnego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:52
organizacja stażu zawodowego - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:49
organizacja przygotowania zawodowego dorosłych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:45
organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:43
refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:40
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 31.07.2011 r.) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:49:32
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 5, poz. 25) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:46:07
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot Środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 1019) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:40:59
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 1118) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:38:54
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 173, poz. 1174) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:36:42
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stazu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz.1160) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:32:23
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. Nr 136, poz. 1119) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:29:27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. Nr 30, poz.155) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:26:25
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:23:46
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62 poz.317) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:21:29
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:17:42
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie wysokosci zasiłku dla bezrobotnych - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-10-11 15:16:11
Adam Grabowski 2011-10-10 14:21:40
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu wrześniu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:31:43
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu wrześniu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:30:52
Wykaz pracodawców, z którymi zostały zawarte umowy w ramach stażu zawodowego w miesiącu czerwcu 2011 roku. - dokument usunięty Ewa Guzowska 2011-10-07 13:29:37
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:45
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:35
NOWE POSTĘPOWANIE ZMIANA UŻYTKOWANIA STRYCHU NA CELE BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DACHU ORAZ DOSTOSOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POLICACH. - dokument usunięty Artur Draczak 2011-10-05 18:49:13
Ewa Guzowska 2011-10-05 15:12:10
Studia podyplomowe Ewa Guzowska 2011-10-05 15:11:12
Przygotowanie zawodowe dorosłych Ewa Guzowska 2011-10-05 15:10:28
Prace społecznie użyteczne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:10:06
Prace interwencyjne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:08:46
Staże zawodowe Ewa Guzowska 2011-10-05 15:07:29
Roboty publiczne Ewa Guzowska 2011-10-05 15:06:52
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010r. - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:42:38
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz. U. Nr 135, poz. 1112) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:40:26
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:37:22
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie środków budźetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy (Dz. U. Nr 82, poz. 755) - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2011-09-30 10:35:48