Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
- dokument usunięty Adam Grabowski 2013-07-22 13:52:26
Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej Dagmara Jasnowska 2013-07-17 12:57:25
Opiekun osoby starszej z podstawami języka niemieckiego Dagmara Jasnowska 2013-07-17 12:10:26
Opiekunka dzienna z modułem ABC przedsiębiorczości Dagmara Jasnowska 2013-07-17 10:03:04
organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG? Dagmara Jasnowska 2013-07-16 15:19:38
organizacja i przeprowadzenie szkolenia w zakresie Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG? Dagmara Jasnowska 2013-07-16 15:18:58
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wóżków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-07-12 13:58:33
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową pn. "Magazynier z obsługą programów do ewidencjonowania towarów oraz obsługą wóżków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli LPG" Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:56:15
Przetarg nieograniczony na usluge szkoleniowa pn. Malarz budowlany tynkarz Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:22:26
Przetarg nieograniczony na usluge szkoleniowa pn. Malarz budowlany tynkarz Dagmara Jasnowska 2013-07-01 10:22:10
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:45:34
Rozp. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U.2009.135.1112) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:43:19
Rozp. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2004.262.2604) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:58
Rozp. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków FP kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U.2009.135.1119) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:38
Rozp. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U.2009.5.25) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:42:17
Rozp. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.2013.699) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-26 10:38:37
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:32:41
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:37
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:28
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:30:25
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:05:24
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:05:01
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:04:35
Ustawa o finansach publicznych (Dz.U.2009.157.1240) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:04:34
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622); ost. zm. z dn. 09.10.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:04:26
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622); ost. zm. z dn. 09.10.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:04:01
Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.106.622); ost. zm. z dn. 09.10.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:03:59
Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:03:51
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2011.127.721); ost. zm. z dn. 01.02.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:03:11
Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 13:02:40
Rozp. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U.2004.236.2365); ost. zm. z dn. 01.01.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:55:56
Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2007.77.518); ost. zm. z dn. 01.01.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:55:21
Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2010.82.537) wraz z załącznikiem; ost. zm. z dn. 01.09.2012r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:54:37
Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2010.82.537) wraz z załącznikiem; ost. zm. z dn. 01.09.2012r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:54:14
Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:20:29
Kodeks pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:16:47
Kodeks Pracy (Dz.U.1998.21.94) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-25 12:15:30
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-24 10:59:30
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2013.674) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-24 10:58:33
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U 2008.69.415 ze zm) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-06-24 10:56:48