Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:48:00
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:47:17
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:46:26
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:45:32
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:44:38
"Malarz budowlany tynkarz - dokument usunięty Dagmara Jasnowska 2013-05-16 13:42:01
Dane teleadresowe Krzysztof Bubnik 2013-05-08 08:20:26
Bezrobocie w Powiecie Polickim w 2012 roku Krzysztof Bubnik 2013-05-07 07:58:52
Bezrobocie w Powiecie Polickim w 2012 roku Krzysztof Bubnik 2013-05-07 07:55:28
Zestawienie podstawowych danych statystycznych dla powiatu w poszczególnych miesiącach 2013 roku Krzysztof Bubnik 2013-05-07 07:43:38
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie budowy, eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi Dagmara Jasnowska 2013-04-30 08:15:56
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie spawania w metodzie TIG 141 z TUV Dagmara Jasnowska 2013-04-25 08:47:12
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie rozbieracza wykrawacza mięsa Dagmara Jasnowska 2013-04-25 08:31:10
Adam Grabowski 2013-04-23 11:01:19
Adam Grabowski 2013-04-23 10:55:55
Posiedzenia rady Krzysztof Bubnik 2013-04-23 07:47:26
Skład rady Krzysztof Bubnik 2013-04-23 07:46:59
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową z zakresu spawanie w metodzie MAG 135 136 z TUV Dagmara Jasnowska 2013-04-19 15:41:44
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie budowy, eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych wraz z pomiarami kontrolnymi i ochronnymi Dagmara Jasnowska 2013-04-16 12:25:42
Przetarg nieograniczony na usługę szkoleniową w zakresie spawania w metodzie TIG 141 z TUV Dagmara Jasnowska 2013-04-16 12:02:49
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie rozbieracza wykrawacza mięsa Dagmara Jasnowska 2013-04-16 11:45:21
Obw. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M.P.2012.710) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:21:58
Obw. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P.2012.323) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:20:49
Rozp. w sprawie agencji zatrudnienia (Dz.U.2009.17.91) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:20:05
Rozp. w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2012.457) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:15:27
Rozp. w sprawie dokonywania z FP refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2012.457) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:14:32
Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i Rozp. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2010.82.537) wraz z załącznikiem; ost. zm. z dn. 01.09.2012r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:13:38
Rozp. w sprawie opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz.U.2006.203.1500) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:09:27
Rozp. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U.2009.5.25) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:08:42
Rozp. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.2011.155.921) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:07:28
Rozp. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U.2009.61.502) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:06:52
Rozp. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.2007.194.1403) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:06:06
Rozp. w sprawie przyznawania i wypłaty świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przedsiębiorcom w przejściowych trudnościach finansowych (Dz.U.2009.135.1112) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:05:26
Rozp. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz.U.2012.456) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:04:45
Rozp. w sprawie rad zatrudnienia (Dz.U.2004.224.2281) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:04:04
Rozp. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U.2009.215.1669) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:03:18
Rozp. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.2007.77.518); ost. zm. z dn. 01.01.2011r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 10:00:23
Rozp. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:59:41
Rozp. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U.2004.236.2365); ost. zm. z dn. 01.01.2013r. - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:58:55
Rozp. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.2004.262.2604) - dokument usunięty Wioletta Woźniak 2013-04-16 09:58:00