Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Referent ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 1/2012)


Nabór na stanowisko Referent ds. finansowych

w Dziale Finansowo-Księgowym

(oferta 1/2012)

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

 

ogłasza nabór na stanowisko

Referent ds. finansowych

w Dziale Finansowo-Księgowym

 1. Wymagania konieczne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość,

  2. co najmniej dwu letni staż pracy,

  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  4. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),

  5. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o samorządzie powiatowym.

 2. Wymagania pożądane:

 1. wysoka kultura osobista,

 2. komunikatywność,

 3. samodzielność w rozwiązywaniu problemów, systematyczność,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. umiejętność samokształcenia się,

 6. mile widziana znajomość programu PŁATNIK.

 1. Główne zadania na stanowisku:

 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu,

 2. finansowe rozliczanie projektów,

 3. obsługa systemu informatycznego urzędu wynikająca z realizowanych zadań.

 1. Wymagane dokumenty:

   1. życiorys zawodowy (CV),

   2. list motywacyjny,

   3. kserokopie świadectw pracy,

   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   6. kopia dowodu osobistego,

   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

   8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 2. Informacje o warunkach pracy:

  1. ilość etatów - 3/4,

  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,

  3. usytuowanie stanowiska pracy: I piętro, budynek bez windy.

 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 9%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesyłać w terminie do:     6 marca 2012 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 1/2012)”

 

Uwaga:

 • Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 • Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 24-02-2012 10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 24-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 24-02-2012 10:53