Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych (oferta 1/2019)

Nabór na stanowisko Specjalista ds. programów - stażysta w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych  (oferta 1/2019)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko


Specjalista ds. programów - stażysta

w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych

 

 1. Wymagania konieczne:
  1. obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowana opinia,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym współfinansowanych ze środków unijnych,
  4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  5. znajomość przepisów ustaw: o pracownikach samorządowych, o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
  6. znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz kwalifikowalności ich kosztów.
 2. Wymagania pożądane:
 1. bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność,
 2. samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań,
  1. praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office, MS Power Point,
 3. umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu,
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. ilość etatów – 1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: II piętro, budynek bez windy.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 7%.

 

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesyłać w terminie do: 20 marca 2019 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5
72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. programów - stażysta w Referacie Projektów Własnych, Regionalnych i Unijnych (oferta 1/2019)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

Autor dokumentu: Ewa Leszczyńska                                              Police, 06.03.2019 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 06-03-2019 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 06-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 06-03-2019 13:55