Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 1/2018)

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 1/2018)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH

ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko

Podinspektor ds. finansowych

     w Dziale Finansowo-Księgowym

 1. Wymagania konieczne:
  1. obywatelstwo polskie oraz nieposzlakowana opinia,
  2. wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe o kierunku finanse i rachunkowość,
  3. doświadczenie w pracy w księgowości,
  4. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  5. znajomość obsługi komputera (w tym pakiet Microsoft Office),
  6. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
 2. Wymagania pożądane:
 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, znajomość klasyfikacji budżetowej,
 2. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 3. sumienność, dokładność, systematyczność,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. umiejętność samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 6. dobra organizacja pracy i umiejętność pracy pod presją czasu,
 7. umiejętność planowania pracy i wyszukiwania niezbędnych informacji,
 8. mile widziana znajomość systemu informatycznego SYRIUSZ.
 1. Główne zadania na stanowisku:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu,
 2. finansowe rozliczanie Funduszu Pracy (FP) i EFS,
 3. sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania środkami FP oraz EFS zgodnie z wymagalnymi terminami,
 4. windykacja należności, bieżąca kontrola wydatków zgodnie z planem na dany rok budżetowy,
 5. współpraca z Departamentem Funduszy MRPiPS,
 6. obsługa systemu informatycznego SYRIUSZ wynikająca z realizowanych zadań.
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r.)
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. ilość etatów – 1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: I piętro, budynek bez windy.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 9%.

 

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesyłać w terminie do: 24 sierpnia 2018 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 1/2018)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 13-08-2018 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 13-08-2018 09:28