Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 4/2017)

Nabór na stanowisko Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym  (oferta 4/2017)

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLICACH
ul. T. Kościuszki 5, 72-010 Police

ogłasza nabór na stanowisko
Podinspektor ds. finansowych
w Dziale Finansowo-Księgowym

 1. Wymagania konieczne:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku finanse i rachunkowość,
  2. doświadczenie w pracy w księgowości,
  3. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  4. znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
  5. znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy.
 2. Wymagania pożądane:mile widziane doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, znajomość klasyfikacji budżetowej,
 1. wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 2. sumienność, dokładność, systematyczność,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność samokształcenia się i samodzielnego rozwiązywania problemów,
 5. mile widziana znajomość systemu informatycznego SYRIUSZ.
 1. Główne zadania na stanowisku:
 1. prowadzenie ksiąg rachunkowych urzędu,
 2. finansowe rozliczanie Funduszu Pracy (FP), sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarowania środkami FP oraz EFS,
 3. windykacja należności, bieżąca kontrola wydatków zgodnie z planem na dany rok budżetowy,
 4. współpraca z Departamentem Funduszy MRPiPS,
 5. obsługa systemu informatycznego SYRIUSZ wynikająca z realizowanych zadań.
 1. Wymagane dokumenty:
   1. życiorys zawodowy (CV),
   2. list motywacyjny,
   3. kserokopie świadectw pracy,
   4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
   6. kopia dowodu osobistego,
   7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
   8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2016 r., poz. 922).
 2. Informacje o warunkach pracy:
  1. ilość etatów – 1,
  2. praca biurowa przy stanowisku komputerowym,
  3. usytuowanie stanowiska pracy: I piętro, budynek bez windy.
 3. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił 7%.

 

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie urzędu lub przesyłać w terminie do: 15 grudnia 2017 r.
(uwaga: liczy się data wpływu ofert do Powiatowego Urzędu Pracy w Policach)
na adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Policach
ul. T. Kościuszki 5

72-010 Police
w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. finansowych w Dziale Finansowo-Księgowym (oferta 4/2017)”

Uwaga:

 1. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.pup.policki.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Bubnik 07-12-2017 09:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Leszczyńska 05-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Bubnik 09-01-2018 09:46